имуществена застраховка

Време е за лятната отпуска, която сте планирали отдавна. Стягате багажа и се отправяте на път към дългоочакваната почивка. А дали се погрижихте за сигурността на дома си, докато отсъствате? Ако искате да се чувствате спокойни, че имуществото ви е защитено по време на ваканцията ви, инвестирайте в имуществена застраховка. Така ще си осигурите комплексна защита на дома, ако възникнат неприятни случки и инциденти, а негативните последици ще бъдат сведени до минимум.

Какво представлява имуществената застраховка

Ако ви предстои лятна почивка или дълго отсъствие от вкъщи, със сигурност се притеснявате дали нещо лошо няма да се случи, докато ви няма. Не можем да предотвратим неочакваното да се случи, но понякога можем да защитим себе си и дома си. Имуществената застраховка е създадена да гарантира финансови средства за възстановяване на дома след настъпили щети, които са в следствие на аварии, природни стихии, умишлени действия и други неприятности. Може да застраховате недвижимо и/или движимо (обзавеждането в него) имущество, и членовете на домакинството. Имуществото може да бъде на физически или юридически лица, независимо от това дали са собственици, ползватели или само наематели. Различните застрахователни компании предлагат различни покрития при имуществена застраховка, но най-честите покрития са:

Основни покрития:

 • пожар, мълния, експлозия и имплозия; 
 • удар от летателен апарат;
 • природни бедствия (буря, градушка, проливен дъжд, наводнение и т.н.);
 • свличане и срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • късо съединение и/или токов удар;
 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • удар от ППС;
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.

 Допълнителни покрития:

 • земетресение;
 • кражба;
 • чупене на стъкла;
 • наем за алтернативно настаняване;
 • гражданска отговорност към трети лица;
 • злополука на членовете на домакинство;
 • денонощна аварийна помощ.

Имате избор между пакетни застраховки и индивидуални, при които клиентът сам избира кои покрити рискове да включи в полицата. Когато се чудите кой е подходящ за вас, трябва да прецените към кои рискове сте най-уязвими. 

Застрахователната премия се определя в зависимост от избраните покрития, застрахователната сума, вида на имуществото и населеното място, в което се намира застрахованото имущество. Премията може да бъде платена еднократно при сключването на застраховката или на разсрочено плащане.

Стандартно срокът на имуществената застраховката е 1 година. 

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед и оценка на щетите.

Предимства на имуществената застраховка
 • Осигурявате си спокойствие и защитен дом, когато сте на почивка или отсъствате.
 • Получавате финансова помощ за настъпили вреди на имуществото ви. 
 • Струва си да платите 50 лв, с които може да си спестите впоследствие много разходи при нужда от ремонт или възстановяване на щетите.
 • Застрахователните компании определят обезщетението на базата на възстановителна стойност, а не по пазарни цени, т.е. изплащат обезщетение в размер, достатъчен да възстановите увреденото или унищоженото имущество.
 • Може да получите денонощна техническа помощ при аварийна ситуация – при теч, липса на електричество, счупени стъкла, повредена ключалка и други.
 • При настъпила щета в размер на 1000 лв. и при определени условия може да ползвате облекчена процедура за уреждане на претенцията – може да се завежда онлайн и да се изплаща без е необходим оглед от експерт на увреденото имущество.
 • Застраховката е достъпна – сравнително евтина и се сключва бързо и лесно.
Как да получа оферта от Уни Стейт Брокер

Уни Стейт Брокер предлага пълна гама от застрахователни продукти, вкл. и имуществена застраховка. Ако искате да се погрижите за дома си и да го застраховате, нашият екип ще ви окаже професионално съдействие. Разумният подход е да се запознаете в детайли с условията по полицата и да ги съобразим с вашите индивидуални потребности. Може да получите оферта като посетите наш офис, чрез обаждане на националния ни телефон 0700 16 752, да изпратите запитване по имейл [email protected] или през уеб сайта ни. Свържете се с нас и Усетете разликата!

 

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment