Online

завеждане

Ликвидационни Центрове

за завеждане на щети

Доверени сервизи

автокаско

Пунктове за огледи

автокаско

Електронно

уведомление за щета

Ръчно

уведомление за щета

Заведи щета, бързо и лесно.

Къде да заведем щета?

Списък на всички ликвидационни центрове на Армеец

Доверени и официални сервизи

Актуален списък

При сключване на автокаско

огледи се извършват вечи и в офисите на Уни Стейт Брокер
Уни Стейт Брокер Ви напомня, че не се изисква оглед и заснемане на МПС при подновяване на застраховка автокаско без прекъсване.

Електронно уведомление за щета

Ръчно уведомление за щета

Начин на завеждане Обезщетение