Уведомление за щета

Злополуки

Уведомление за щета

Пътуване в чужбина

Уведомление за щета

Имущество

Artboard 1 copy 4

Клонова мрежа

на застрахователя

Попълненото уведомление

моля изпратете на следния мейл:
[email protected] или на адрес: бул. Черни връх № 51Б, вх. Б, ет. 2 ФеърПлей Бизнес Център гр. София 1407, България За отдел "Ликвидация на щети"

Попълненото уведомление

моля изпратете на следния мейл:
[email protected] и се обадете незабавно на +359 2 921 01 00

Попълненото уведомление

моля изпратете на следния мейл:
[email protected] или на адрес: бул. Черни връх № 51Б, вх. Б, ет. 2 ФеърПлей Бизнес Център гр. София 1407, България За отдел "Ликвидация на щети"

Колонова мрежа