⇒Кога се изплаща обезщетение?

Застрахователното обезщетение се изплаща в брой или по банков път в срок до 15 дни след представяне на всички изискани от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие и размера на обезщетението.

⇒ Доверен сервиз

Условието за ремонт в доверен сервиз е начислената премия да е не по-малко от 409 лв. за леките автомобили и джиповете, товарните до 3,5 т. общо тегло и туристически ремаркета. За товарните автомобили над 3,5 т. общо тегло, автобусите и специалните автомобили минималната премия за ремонт в доверен сервиз е 510 лв.

⇒ Официален сервиз

Всички автомобили до 4 години от датата на първа регистрация, както и леки автомобили над 5 до 7 години могат да се отремонтират в официален сервиз, ако при сключване на застраховката е начислено завишение на премията в размер на 30% (от основната премия).