Online

завеждане на щета по автокаско

Online

завеждане на щета по имущество

Online

проверка на щета

Ликвидационни Центрове

за завеждане на щети

Доверени сервизи

автокаско

Пунктове за огледи

автокаско

Artboard 1 copy 3

Пунктове за монтаж

на системи за сигурност

Artboard 1

Уведомление за щета

автокаско

Заведи щета, бързо и лесно.

Проверка на щета

online

Проверка на щета

online

Ликвидационни центрове

Къде да заведем щета?
Списък на всички ликвидационни центрове на Уника

Доверени и официални сервизи

Актуален списък

Пунктове за оглед

при сключване на автокаско

Пунктове за монтаж

на системи за сигурновт

Уведомление за щета

по автокаско
Начин на завеждане Обезщетение