⇒Кога се изплаща обезщетение?

Застрахователното обезщетение се изплаща в брой или по банков път в срок до 20 дни след представяне на всички изискани от застрахователя документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие и размера на обезщетението.