Как да заведете щета?

Изберете
застрхователната
компания, в която
сте застраховани

Кликнете
върху бутона
online завеждане
на щета

Следвайте инструкциите
за да завършите регистрирането
 на претенцията