Online

завеждане на щета по автокаско

Online

завеждане на щета по имущество

Online

Проверка на щета

Ликвидационни Центрове

за завеждане на щети

Доверени сервизи

автокаско

Пунктове за огледи

автокаско

Заведи щета, бързо и лесно.

online
Бързо, лесно и удобно! Само с наколко клика можете да заведете щета по застраховка автокаско.

Заведи щета, бързо и лесно.

online
Бързо, лесно и удобно! Само с наколко клика можете да заведете щета по застраховка имущество.

Проверка на щета

online

Ликвидационни центрове

Къде да заведем щета?
Списък на всички ликвидационни центрове на ДЗИ

Доверени и официални сервизи

Актуален списък

При сключване на автокаско

огледи се извършват вечи и в офисите на Уни Стейт Брокер
Уни Стейт Брокер Ви напомня, че не се изисква оглед и заснемане на МПС при подновяване на застраховка автокаско без прекъсване.
Начин на завеждане Обезщетение