Online

Завеждане на щета по автокаско

Online

завеждане на щета по имущество

Ликвидационни Центрове

Завеждане

Доверени сервизи

Автокаско

Artboard 1

Уведомление за щета

Автокаско

Artboard 1 copy

Уведомление за щета

Имущество

Заведи щета, бързо и лесно.

online

Заведи щета, бързо и лесно.

online

Ликвидационни Центрове

Къде да заведем щета?
Списък на всички ликвидационни центрове на Алианц

Доверени и официални сервизи

Актуален списък

Уведомление за щета

по автокаско

Уведомление за щета

по имущество
Начин на завеждане Обезщетение