инвестиционна застраховка

В последните години се наблюдава повишен интерес към инвестиционните застраховки. Този застрахователен продукт се използва все по-често като алтернатива на банковите депозити, които от години са с нулеви лихви и не носят кой знае каква доходност. Затова застраховките Живот, свързани с инвестиционен фонд, са добър вариант за инвестиция на парите ви. От друга страна имате ограничения от гледна точка на тегленето на вложените средства. А това ще подобри финансовата ви дисциплина да спестявате за дълго време.

На фона на рекордно ниските лихви по банкови депозити, двуцифрена инфлация и криза, въпросът не е дали, а в какво да се инвестира, за да бъдат запазени спестяванията ви. Няма универсална формула как да се харчи и инвестира, но въпреки инфлацията умните инвеститори могат да спечелят, ако насочат парите си към точните активи. Една възможност за защита от инфлацията е инвестицията на финансовите пазари. В случая при инвестиционните застраховки – чрез застрахователя вие имате достъп до фондове, които не са достъпни за индивидуални инвеститори. 

Какво представляват инвестиционните застраховки

Инвестиционните застраховки са смесени животозастраховки. Освен застрахователна защита при непредвидени събития, свързани с живота и здравето ни, те предлагат и възможност за дългосрочно инвестиране и спестяване.  Това са застраховки, на които спестовната част се преобразува в дялове от инвестиционни фондове. Следователно чрез този вид застраховки живот може да постигнете и финансови цели. Инвестиционни фондове представляват миксове от различни инвестиционни инструменти на компании, които се котират на световните пазари/борси. Парите ви се влагат предимно в ценни книжа – акции и облигации, което ги прави по-ликвидни и запазват стойността си, т.е. държат парите “живи” в дългосрочен план.

Защо да изберете инвестиционните застраховки
 • получавате застрахователна защита и спестявате определена сума, освен това накрая получавате вложените средства и натрупаната доходност;
 • алтернатива за спестяване на пари;
 • чрез тях могат да се постигат различни финансови цели – пари за образование за децата, повишаване на стандарта и пари за късни години, грижа за стандарта на семейството/бизнеса при непредвидени и внезапни събития (злополуки и заболявания);
 • може да избирате от различни инвестиционни фондове – като степен на риск, доходност и валутивност; за целта може да се допитате и до консултант, който ще анализира вашите възможности и ще ви даде насоки къде и колко да инвестирате;
 • инвестиционните застраховки са гъвкави – може да ползвате част от натрупаните пари при нужда, но може и да вложите допълнителна сума в избрания инвестиционен фонд;
 • таксите за теглене на суми по застраховката са минимални, което позволява дори да изтеглите всички натрупани средства преди изтичане срока на застраховката;
 • лесно може да следите стойността на инвестиционния фонд през платформите, които дават информация за световните пазари, т.е. не е нужно да търсите застрахователната компания за справка;
 • ако имате застраховка Живот и застрахователят фалира, получавате защита до 196 000 лв от Обезпечителния фонд на Гаранционния фонд;
 • както при всички застраховки Живот, средствата са защитени и не могат да бъдат запорирани;
 • може да ползвате данъчни облекчения – до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за застраховки „Живот”.
Kak ние от Уни Стейт Брокер можем да помогнем

Ако искате да инвестирате парите си, Уни Стейт Брокер предлага инвестиционни застраховки на застрахователните компании в България. Можем да съдействаме като:

 • ви дадем насоки при определяне целта на спестяването;
 • ви консултираме при избор на инвестиционен фонд и застрахователна компания в зависимост от профила ви;
 • ви помогнем при избора на вноска, която да е оптимална за стандарта ви;
 • да следим за вашите финансови средства;
 • ви посредничим за справки и въпроси към застрахователните компании.

Подробна информация за различните продукти и примерна оферта може да получите като ни се обадите на телефон 0700 16 752 или да пишете на [email protected]. Свържете се с нас и Усетете разликата.

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment