Tова, което се достига с труд, се цени повече. – Алексей Слаповски

През по-голямата част от живота си хората работят. Това е основна част от ежедневието, което носи освен финансова стабилност, но и комуникация с хора, активност и чувство за полезност в обществото. И тъй като това е дейност, която е определяща за битието, много важно е усещането за защита и сигурност на работното място.

Служителите са основния ресурс на всяка една компания. Затова днес ще разгледаме застраховка „Трудова злополука“, която е важна за живота и здравето на Вашите служители и работници, назначени на трудов договор.

Застраховка „Трудова злополука“ – защитете здравето и живота на служителите Ви

В доста случаи застраховката е задължителна по Наредба, ако сте предприятие, което принадлежи към икономическа дейност с трудов травматизъм, определен от Службата за трудова медицина. Това са всички компании, които упражняват дейност в сферата на строителството, ВиК, производство и изграждане на ел. съоръжения. Разбира се, има и доброволна застраховка за всички други работни процеси, извън списъка на Наредбата.

При всички случаи застраховка „Трудова злополука“ е полезна за всички Ваши служители, защото при непредвидени инциденти на работното място (често срещани, за съжаление) ще получат обезщетение. Това е добро решение и за двете страни – и за компанията и за работниците, защото от една страна Вие осигурявате защита на хората, които са най-ценният потенциал, а те от своя страна са по-спокойни, защото са осигурени финансово.

Понякога в работния процес има много рискове, които не можем да предвидим и са част от така наречения занаят. Колкото и внимателно да се работи, и всеки да е професионалист в неговата сфера, винаги има фактори, които застрашават здравето. Така че най-малкото, което една компания може да направи, е да се погрижи за семействата на служителите и те да са осигурени в случаите на настъпване на застрахователно събитие.

Варианти на застраховка „Трудова злополука“
  • Вариант 1 – по Наредба чл. 55 ал. 1 – покрива се смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука, временна и трайна нетрудоспособност вследствие трудова злополука и действието на покритието е в рамките на работното време.
  • Вариант 2 – по Наредба чл. 55 ал. 2 – удължава се времевото покритие за трудова злополука – обикновено се покрива времето за път 1 час преди и 1 час след работното време, освен ако не е договорено друго.
Как се изчислява застрахователната сума?
  • За рискове като смърт и трайно намалена работоспособност – седемкратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител към датата на сключване на застраховка
  • За временна нетрудоспособност – една месечна брутна работна заплата на застрахованото лице.

За да сключите застраховка „Трудова злополука“ ви трябват само данни на Вашата фирма, както и списък с лицата, работещи на трудов договор, които подлежат на застраховане – три имена, ЕГН, длъжност и заплата.

Всичко се случва бързо и лесно!

Защитете вашите служители сега със застраховка „Трудова злопоука“!

Ние от Уни Стейт Брокер предлагаме пълната гама от застрахователни продукти, както и пълно съдействие при завеждането на застрахователна претенция. Обадете ни се още сега и усетете разликата. Получете повече информация на тел 0700 16 752 или ни попитайте тук https://unistatebroker.com/contact/

 

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment