финансиране за образование в чужбина
Интервю на Георги Мишев, Търговски Директор Животозастраховане на Уни Стейт Брокер, за списание “Образование и специализация в чужбина”

Какъв е вашият фокус на експертиза в застраховането?

Насочени сме към животозастраховането. Всичко, свързано със здравето и живота на физически лица и служители на организации, и подсигуряване на рискове, свързани със здраве и превенция към болести.

Една от най-големите и важни инвестиции за всеки човек е тази в образованието на децата му. Качественото образование обаче е скъпо и става все по-скъпо. Как може един родител да се подготви за тази инвестиция?

Един от начините, чрез които ние помагаме на родителите да са подготвени за качественото образование на децата си, е чрез нашите решения – инвестиционни застраховки и детски застраховки. Те са с основен фокус за подпомагане на родителите и учениците за момента, в който се ориентират към избор на учебно заведение (университет). Какво правим ние? Помагаме на родителите в по-ранен етап да помислят за бюджета, който ще е нужен, за да подсигурят качественото образование на децата си. Заедно с родителите мислим за това дали ще подсигурят целия период на учене или само първата година. След това даваме насоки по отношение на бюджетирането и всички разходи, свързани с едно качествено образование – такси, самолетни билети, джобни пари, общежитие или квартира. След като имаме тази информация, помагаме да се планира финансова цел, необходима за бюджетирането на образованието, и оттам даваме решения, които да отговарят на тази цел. По пътя сме с тях, за да може при различни удобни ситуации да съветваме родителите, когато има възможност за увеличаване на печалбата им.

Колко години предварително трябва да започне да се мисли за предстоящите разходи в елитен университет?

Колкото по-рано, толкова по-добре. Най-добрият вариант е родителите да мислят още от първите години след раждането на своето дете. Бих казал, че период, в който остават под 10-8 години, е период, в който вече родителите са малко закъснели и трябва да предприемат бързи действия. Със сигурност, периодът под 5 години до завършването на децата на средното им образование е вече труден за реализиране на добро решение, свързано със спестовни или инвестиционни детски застраховки. Продуктите, които ние предлагаме, биха си свършили работата и подсигурили целта в големи вероятности, когато остават повече от 10 години от завършването на средно образование на детето.

Каква е приблизителната сума на инвестицията за бакалавърска степен в качествен чужд университет?

Много е относителен отговорът на този въпрос. За всеки родител има различни критерии при избора на висше учебно заведение. Имаме клиенти, за които бюджетът за целия период възлиза на 300 000 лева, а има и други, които предпочитат да съобразят само първата година от образованието на детето си. По-скоро бих насочил хората да мислят за това по-отрано и да започнат дори с малка сума за спестяване, регулярна. Детските застраховки са гъвкави и позволяват да се увеличи впоследствие сумата или да се инвестира по-голяма сума еднократно, която да ги приближи повече до целта на спестяванията им.

Как може да бъде гарантирана инвестицията?

Хубав въпрос и се радвам, че мога да дам моята гледна точка за него, за да са напълно информирани хората. Средствата, които хората спестяват по различните видове застраховки, са гарантирани от обезпечителен фонд. Гарантирани са до 196 000 лв. в случай на фалит на застрахователната компания. По отношение на доходността, обаче, няма фиксирани числа. Именно за това хората трябва да се запознаят добре с продукта, който най-много отговаря на техните нужди, срокове и цели. Тези видове застраховки имат доста гъвкави лостове, за да може парите на хората при различните движения на пазарите да се управляват, така че да им се генерира печалба, но затова консултантът, който се грижи за застраховките им, трябва да ги запознава навреме с по-сериозните стресове и промени на фондовете, които са избрали родителите.

Какво бихте посъветвали родителите – да теглят кредит за обучение в чужбина на децата си или да помислят дългосрочно, и да инвестират предварително в спестовно-инвестиционни инструменти?

Няма еднозначен отговор на този въпрос. Много зависи от конкретния момент преди завършването. За някои може да е комбинация, а в други случаи може да няма нужда от кредит. Бих посъветвал хората да започнат със спестяване в един или няколко инструмента – детски застраховки, депозит, инвестиционни фондове и т.н. Да се информират и да бъдат изискващи към консултанта/ите си, за да знаят какво се случва със средствата им. И преди времето за постъпване в университет на детето им да се консултират и по отношение на кредита, в случай че е необходимо и че икономическите предпоставки са подходящи за това.


Подробна информация за различните продукти и примерна оферта може да получите като ни се обадите на телефон 0700 16 752 или да пишете на [email protected] или [email protected] 

Свържете се с нас и Усетете разликата!

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment