Има случаи, в които застрахователят отказва да изплати щетите по застраховка Каско и това може да бъде доста неприятно. Ще се опитаме да Ви помогнем да предотвратите този сценарии, като Ви запознаем с причините за отказ, както и общите правила на застрахователните компании. Обстоятелствата, при които застраховател може да се освободи от изплащане са описани в Кодекса за застраховането, но най-общо, те включват умишлена щета нанесена от застрахованото лице, или неизпълнение на дадени условия по застрахователния договор.

Ето и най-често срещаните причини за отказ на обезщетение по застраховка Каско: 

 1. Щетите констатирани при първоначалния оглед

Случва се клиентът да пожелае от застрахователя да изплати увреден детайл, чиято щета е била констатирана по време на сключване на застраховката, но в Кодекса на застраховането е написано:

„Застрахователят не изплаща обезщетение за увреждане, което е описано и/или заснето при извършването на огледа и заснемането на застрахованото МПС при сключване на застрахователния договор.“

Съответно, тази щета няма да бъде изплатена. Добре разгледайте протокола, който ще получите при огледа на автомобила, за да сте сигурни, че всичко е наред. И още нещо, което е много важно! Възможно е даден детайл да не фигурира в протокола за оглед, и въпреки това да бъде отказано изплащането на обезщетение. В този случай застрахователя отказва с аргумента, че щетата е била налична преди сключването на полицата и е видно от направения снимков материал. Има компании, които в протокола за оглед не записват увредените детайли, а пишат – съгласно снимков материал.

 1. Щети констатирани при първоначалния оглед, но с различна степен на увреждане

Какво означава това?

Ако предположим, че при сключването на вашата полица Автокаско Ви е описана предна броня за боя, е съвсем възможно в последствие на този детайл да получите друго,  по-голямо увреждане. В тази ситуация застрахователя ще плати по-високата степен на увреждане на детайла или неговата подмяна, но няма да плати за боядисването му. Важно е да се знае обаче, че боята на един детайл е по-голямата част от цялата предвидена сума за ремонт.

 1. Отстранили сте щети, без да ги представите за оглед пред застрахователя

Когато възстановите щети, които са били налични при сключването на Вашата полица, тогава задължително е да минете на повторен оглед и същите да бъдат отбелязани като възстановени. По този начин си гарантирате изплащането на обезщетение при следващо събитие на въпросния детайл. За този оглед не Ви е необходимо абсолютно нищо като документи. Единствено трябва да представите автомобила си измит пред застрахователя.

 1. Неспазване срока за завеждане

Срокът за завеждане на претенции по застраховка Каско, в зависимост от компаниите, варира между 3 и 5 дни. Когато говорим за кражба обаче срокът не може да надхвърля 24 часа.

Ако при завеждане на щетата декларирате дата по-голяма от оказаната, без да сте уведомили мобилна група (ако има такава) или националния телефон на застрахователя, тогава ще получите отказ от изплащане на обезщетение.

 1. Отстраняване на щетата преди нейното фактическо завеждане

Случвало ни се е да ни изпращат снимки на вече ремонтиран автомобил, както и снимки преди ремонта направени в сервиз от лице, различно от застрахователя. Това е напълно недопустимо и води само до едно – отказ за изплащане на обезщетение.

 1. Липсващи детайли

При кражба на отделни части от автомобила като гуми, чистачки, странични огледала, халогенни фарове, фарове, дистроници  и т.н., те няма да бъдат покрити от застраховка по Каско.

Тези детайли могат да бъдат платени само, ако при демонтажа е останал счупен елемент, който удостоверява, че същия няма да може да бъде използван по предназначение.

Това което Ви съветваме е да укрепите най-рисковите детайли в специализирани сервизи с цел при евентуална кражба детайлите да бъдат счупени. Само така може да си гарантирате тяхното плащане от страна на застрахователя

 1. Откраднат автомобил с ключ или талони в него

При откраднат застрахован автомобил, от Вас се изисква да представите броя ключове, дистанционни за аларма и двата талона, които са споменати в договора. Ако не може да предоставите всички тях, застрахователят има пълно право да откаже обезщетение.

За да може да сте сигурни, че в случай на кражба ще може да вземете обезщетение, никога не оставяйте в автомобила документи и ключове. Ако сте изгубили ключ, задължително трябва да извършите пренареждане на ключалките и да уведомите застрахователя за това.

Случаите на откраднат автомобил в запалено състояние са често срещани, за това силно Ви съветваме никога да не оставяте така колата си.

 1. Изтекъл Годишен Технически Преглед ( ГТП )

Освен, че ще получите глоба от контролните органи, карайки автомобил с изтекъл технически преглед, Вие нямате право на обезщетение по застраховка Каско, когато говорим за застрахователно събитие по време на движение. Мотивът за отказ е в това, че в момента на събитието не може да се докаже дали автомобилът е бил в изправност или не.

Когато говорим за автомобил в паркирано състояние, тогава не се изисква предоставянето на валиден ГТП.

 1. Груба небрежност

Такъв отказ може да получите когато поради Ваша небрежност сте създали предпоставка за възникването на застрахователно събитие като например:

 • Оставили сте колата си на неутрална скорост в следствие на което тя е тръгнала и се е ударила
 • Отворили сте вратата без да погледнете идваща кола, и тя е отнесла отворената врата
 • Не сте затворили предния капак, който се отваря по време на движение и т.н.

Ние от Уни Стейт Брокер предлагаме пълната гама от застрахователни продукти, както и пълно съдействие при завеждането на застрахователната претенция. Обадете ни се още сега и Усетете разликата. За повече информация на тел 0700 16 752 или https://unistatebroker.com/contact/

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment