В редица бизнеси има стока, която трябва да се пренесе от едно място до друго. Понякога става дума за пределите на България, но доста често и в чужбина. По време на пътуването стоката доста често бива увреждана по независещи от нас причини – например превозвате нещо с фризер и той откаже да работи. Тогава какво правите в тази ситуация? Както се казва – без вина виновен.

Бъдете спокойни за стоката си с „Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша“

„Гражданската отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша “ или така наречената ЧМР застраховка засяга превозвачът на стоката. Важно е да кажем, че е доброволна и е предназначена за юридически лица и еднолични търговци, които притежават валиден лиценз за международен автомобилен превоз на товари.

Най-хубавото на самата застраховка е, че поема цялата отговорност от момента на товарене на стоката до момента на разтоварване. Това веднага Ви дава едно пълно спокойствие, че сте защитени през цялото време. Застраховката покрива материалната отговорност на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на превозваните товари по шосе. Точно така – по шосе. За разлика от други застраховки, отново обръщаме внимание, че тук става въпрос само за моторни превозни средства по суша. Всеки друг превоз – по вода или по въздух – не влиза в ЧМР.

Не забравяйте обаче, че имате и задължения, като, освен повреда, кражба или друга щета, превозвачът носи отговорност и за неспазване на уговорените срокове на доставка.

Както споменахме и малко по-нагоре, хубавата новина е, че териториалното покритие на „Гражданска отговорност на превозвача на моторни превозни средства по суша“ включва както вътрешни превози в България – съгласно закона за автомобилни превози, така и международни превози в Европа и Азия – съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз.

По въпроса за периода, полицата може да бъде еднократна, но и на абонамент – зависи от избора на застрахования. В повечето случаи при тази застраховка се работи на базата на абонаментна полица. След издаването й, се издава Застрахователен сертификат на английски език, който служи на превозвача за доказване в чужбина наличието на такава застраховка.

Важно е да се каже, че застраховките Карго и ЧМР, в някои случаи се допълват, защото отговорността на превозвача е лимитирана до 8-9 евро на килограм. Тоест, ако стоката е извън това съотношение, е добре да се сключи и Карго застраховка, защото по ЧМР конвенция исканото от Вас обезщетение ще бъде отхвърлено. Размерът се изчислява съгласно стойността на стоката, при приемането и от превозвача.

И тъй като говорим за застраховка, свързана с щета на дадена стока, трябва и отлично да знаете някои важни особености по завеждане на щета:

  • при щета застрахованият е длъжен в 14-дневен срок да уведоми застрахователя
  • при предявяване на иск за изплащане на обезщетение застрахованият следва да представи документи в оригинал – застрахователна полица, товарителница, фактура за товара, митнически акт и др.
  • в случай на кражба – много важна подробност е, че обезщетение може да се изплати само ако превозното средство е било на охраняем паркинг и има съставен полицейски протокол.

Ние от Уни Стейт Брокер предлагаме пълната гама от застрахователни продукти, както и пълно съдействие при завеждането на застрахователната претенция. Обадете ни се още сега и Усетете разликата. За повече информация на тел 0700 16 752 или https://unistatebroker.com/contact/

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment