С най-голямо удоволствие искаме да ви разкажем повече за Best Doctors и застраховка „Лечение без граници“. Uni State Broker предлага на своите клиенти медицинска застраховка от най-високо ниво – застраховка „Лечение без граници“. Застраховката осигурява средствата и съдейства за извършване на консултация от най-добрите световни специалисти и лечение в чужбина.

Кои са Best Doctors?

Best Doctors е медицинска организация, основана през 1989 година от професори в Harvard Medical School. Базата данни, която притежава организацията включва над 50 000 лекари, препоръчани като най-добри. Best Doctors има около 30 милиона клиенти от над 30 държави по целия свят.

Мисията на Best Doctors е ясна – „Да докажат, че могат да подобрят качеството на медицинските грижи, като помагат на хората в това да са сигурни, че са получили най-добрата диагноза и лечение.“

Какво представлява услугата?

Медицинска застраховка „Лечение без граници“ е доброволна застраховка, предназначена за юридически и физически лица. Застраховката се сключва на физически лица на възраст до 65 навършени години. Тя подсигурява второ лекарско мнение и лечение в чужбина, в случай, че злокачествено новообразувание е открито, или медицински процедури са били направени.

Медицинска застраховка „Лечение без граници“ осигурява финансово обезпечение на ползвани през срока на договора здравни услуги във връзка с покритите по застраховката заболявания и медицински процедури.

Какви заболявания и здравни услуги покрива?

Медицинската застраховка „Лечение без граници“ покрива следните заболявания и медицински интервенции:

  • Лечение на рак
  • Байпас на коронарната артерия
  • Смяна или реконструкция на сърдечна клапа
  • Вътречерепна хирургия и специфична хирургия на гръбначния мозък
  • Трансплантация на органи от живи донори
  • Трансплантация на костен мозък

Здравните услуги, които застраховката може да покрие включват болнично лечение до 2 000 000 евро за целия период на застраховката, както и услуга за второ лекарско мнение, което се използва за потвърждаване на диагноза или преди извършването на медицинска процедура. Покрити са и разходите за лекарства след завръщане от лечение, като лимитът е 50 000 евро.

Медицинската застраховка ще покрие и дневното обезщетение за хоспитализация, пътните разходи и разходите за настаняване, разходите за придружител, ако има такъв и последваща грижа след завръщане от лечение. Застраховката е валидна за разходи за лечение, възникнали извън територията на България.

Предимства на медицинска застраховка с Best Doctors

Клиентът има редица ползи от застраховка „Лечение без граници“. Използвайки тази услуга, вие ще имате потвърдена поставена диагноза от най-добрите лекари. Освен това, ще имате и възможност за избор на лечебно заведение. Ще получите съвет кое е най-подходящо за вас и ситуацията която се намирате, но изборът е само ваш.

Основното предимство на медицинската застраховка е финансовата сигурност, която ще имате при настъпване на тежко заболяване. Лечението, което ще получите, ще бъде предоставено от международно признати в своята област специалисти, а най-съвременните медицински технологии ще бъдат използвани.

Застраховката „Лечение без граници“ дава спокойствие и сигурност както на клиента, така и на неговите близки. Това е една от малкото застраховки, които включват покритие на разходи за придружител, защото Best Doctors  знаят колко е важна подкрепата от близък човек в трудните моменти.

Ако имате интерес към медицинска застраховка „Лечение без граници“, ние сме на линия да отговорим на всички възникнали въпроси. Може да се свържете с нас на телефон 0700 16 752, или чрез https://unistatebroker.com/contact/

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment