Притежаването на автомобил в 21ви век, дори и в България, съвсем не е лукс, а по-скоро необходимост. У нас на 1000 души средно се падат около 400 автомобила. И независимо, че изоставаме от някои европейски държави като Италия и Кипър, където на 1000 души над 650 притежават автомобили, цифрата за нашия стандарт е сериозна, затова и темата със застраховането на автомобилите ни е доста актуална и широко дискутирана.

Ето защо и всяка промяна в условията на застраховане на автомобилите ни е чувствителна тема почти за всеки българин. Знаем, че застраховките на автомобилите ни са основно два вида – гражданска отговорност и автокаско. Гражданската отговорност е задължителната застраховка, като липсата на такава води до сериозни глоби, а при настъпило застрахователно събитие с увреда на друг автомобил или недай боже пострадал пътник, може да доведе и до сериозни финансови загуби.

От няколко години се обсъждат промени по отношение на системата за определяне на сумите по застраховка гражданска отговорност. Чуваме често и терминът бонус – малус /bonus – malus. Поне от 2019 г. се говори усилено за въвеждане на този тип система в България.

Но какво всъщност означава бонус – малус?

Системата бонус – малус определя дължимата застрахователна премия, според индивидуалната история на щети на всеки шофьор. Според тази система шофьори без щети през изминалата година, получават бонус през следващата или с други думи плащат по-ниска сума, а тези които са имали щети биха имали завишение в премията.

Тази система се прилага в много страни по света като обикновено шофьорите се делят на категории и преминаването от една на друга става на датата, на която се подновява годишната полица. Обикновено разликата в цената на застраховката от една категория  в друга е 5%

Логиката на такъв тип формиране на застрахователна премия е, че всеки шофьор – независимо дали е собственик на автомобила или не, трябва да носи своята отговорност на пътя. А собственикът на автомобила, ще носи отговорност за това дали е позволил на водач да шофира превозното средство без да е вписан в гражданската отгорност.

Доста дискусии има по темата как точно да се формулира “бонус – малус” в България. Според програмата за нормативна дейност на КФН (Комисията за финансов надзор) за периода 1 януари – 30 юни 2022 г. наредбата за системата „бонус – малус“ по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ ще бъде готова до лятото на настоящата 2022 година.

Един добър пример, от който може да се поучим идва от САЩ – там Застраховка ГО не е на автомобилите, а на шофьорите.

Едно е ясно, промени ще има и шофьорите, които се движат по пътищата по-безотговорно и причиняват щети, ще трябва да се научат да бъркат по-надълбоко в джобовете си.

Как точно ще стане това и откога ще влезе в сила – предстои да разберем.

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment