Клиентите на дружеството вече могат да подават уведомление за настъпило застрахователно събитие по „Имуществени застраховки“ с телефонно обаждане на денонощния национален телефон 0700 16 166.

Тази услуга се въвежда с цел улесняване и осигуряване на висококачествено обслужване на нашите клиенти.

Newer Post

Leave A Comment