Традиционно инвестицията в недвижимо имущество е един от основните приоритети на българските домакинства. С особена сила това е валидно в период на ръст на бизнесът с недвижими имоти, какъвто е настоящият.

Цената на недвижимити имоти расте и достига и надвишава 2000 евро на кв.м. В същото време интересът към закупуване на жилища и с цел първи или втори (ваканционен) дом и  с инвестиционна цел за спасение от инфлацията, не намалява.

Интересен за анализ остава един факт обаче, свързан със сигурността на собствениците на недвижими имоти, а именно тяхното застраховане. Нерядко сме били свидетели на природни бедствия – наводнения, пожари, земетресения и други, при които хората търсят помощ от държавата за възстановяване на увредените си или направо разрушени домове. Да не говорим за битовата престъпност или щети в жилищата ни, причинени от съседи или други фактори, независещи от нас.

Можем спокойно, при това доста лесно, бързо и на прилична цена да си спестим много грижи, нерви и средства, с едно много просто решение – сключването на имуществена застраховка.

Един необясним, но неоспорим факт от статистиката сочи, че в България около 8% от имотите са застраховани, а средната цена на застрахователните полици (съществуващите) е 35 евро. При това голяма част от тези застраховки са задължителни при покупката на имот с банково кредитиране.

За сравнение в Унгария над 70% са застрахованите лица с имуществена застраховка, като средната стойност на полица там е около 100 евро. В Румъния и Словакия този процент е 40%, дори в съседна Сърбия е над нашия – около 10%.

Какво би могло да бъде обяснението на феномена, че българите застраховат много повече автомобилите, отколкото домовете си не е ясно. Но едно е сигурно, че застрахователната гилдия трябва да работи усилено в посока повишаване на този процент, чрез информираност на обществото за ползите, покритите рискове и сигурността, които този тип застраховки носят.

Затова и ние от Уни Стейт Брокер като водеща компания в сферата на общото застраховане предлагаща включително и имуществено такова в портфолиото си на услуги, стартираме рубрика посветена специално на имущественото застраховане, както и даваме възможност за задаване на въпроси, свързани с него.

Въпросите следва да отговорят на основното, което сме сигурни, че вълнува гражданите, а именно:

  1. Какво мога да застраховам в дома си?
  2. Срещу какви бедствия, щети и рискове мога да застраховам дома си?
  3. Какво би ми струвала имуществената застраховка?
  4. Ще ми изплати ли застрахователя обезщетението наистина?

Това са само част от въпросите, чиито отговори ще намерите в нашия блог в следващите седмици. Следете ни и ни се доверете, за да усетите разликата.

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment