Георги Мишев е завършил магистратура по корпоративен бизнес и управление в ИУ Варна. Започнал е кариерното си развитие в ДЗИ през 2010 година. През 2014 година печели наградата за най-много премиен приход за ТЛАН мрежата на ДЗИ в цяла България, а през 2018 година печели приза на ДЗИ за качествен ръст на бизнеса. Вярва, че животозастраховането може да стане по-достъпно и е приел като своя мисия да помогна на повече хора да подобрят живота си, като развият своята застрахователна култура.

Г-н Мишев, представете се накратко какъв е досегашният Ви опит и защо застраховането е Ваша страст?

Започнах да се занимавам със застраховане през 2010 година по обява от вестник. Кариерата ми стартира в ДЗИ Животозастраховане, като част от мрежата на обвързани агенти изцяло с животозастрахователни продукти. През годините основните ми приоритети са застраховките Живот и здравните застраховки. Застраховането ми е страст, защото засяга две основни насоки в живота, които винаги ще са актуални  – финансовата грамотност и здравната култура на хората. Това е и нашата визия в животозастраховането, да подобрим живота на хората, чрез развиването на тези два аспекта от техния живот.

Какво припознахте в Уни Стейт Брокер от Вашите ценности, така че да се идентифицирате като част от екипа на компанията?  

Няколко неща са. Ключовата съставка, която си мисля, че изцяло се припокрива като ценност за мен и Уни Стейт Брокер е постоянното развитие с цел по-добро обслужване и по-високо удовлетворение на клиентите. Харесва ми, че в Уни Стейт могат да кажат смело: „Това ние не можем да го свършим за вас и за да не ви разочароваме ще ви предоставим услугите на този експерт!“. Това е и повода да се съберем.

Какви цели си поставяте за следващата година в бизнес аспект?

Основната ни цел е ръст със 150 процента на животозастрахователната част на брокер. Важен приоритет ни е също да имаме подготвени кадри, които да са компетентни и познават всички животозастрахователни компании в България, така че да могат да предлагат адекватни решения за нуждите на клиентите.

Какво според Вас липсва в застрахователната култура на българина, водещо до факта, че процентът на застрахованите автомобили е в пъти по-голям от този на застрахованите хора – било то със здравни или застраховки Живот? Как това може да се промени?

За мен знанието е ключовата дума в отговора на този въпрос. Когато информационния и образователния аспект се превърне в постоянен приоритет за бранша, тогава ще се повиши застрахователната култура на българина в животозастраховането. И тук трябва да са проактивни всички от тази екосистема – застрахователни компании, брокери, регулаторни органи и всички други доставчици на животозастрахователни услуги и продукти. Проактивността трябва да се изразява в посока образоване на българина, като се предоставя повече информация за тази сфера. Все още са единици компаниите или консултантите, които работят съвместно с образователни институции, провеждащи не търговски, а образователни кампании в животозастраховането. Всичко това не може да е толкова ефикасно без добре заложена дългосрочна политика в тази област.

______________________________________________________________________________

Ако имате конктерни въпроси за Животозастраховане или искате да се свържете с Георги Мишев можете да го направите на следните имейли:

[email protected]

[email protected]

Ние от Uni State Broker имаме дългогодишен опит в сферата на застраховането, което ни дава възможност да предоставим възможно най-добрите услуги на нашите клиенти. Свържете се още днес с нас на телефон 0700 16 752, или https://unistatebroker.com/contact/ и Усетете разликата!

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment