Щети по имущество в ДЗИ

Клиентите на дружеството вече могат да подават уведомление за настъпило застрахователно събитие по „Имуществени застраховки“ с телефонно обаждане на денонощния национален телефон 0700 16 166. Тази услуга се въвежда с цел улесняване и осигуряване на висококачествено обслужване на нашите клиенти.
Read more