Бъдете спокойни за стоката си с „Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша“

В редица бизнеси има стока, която трябва да се пренесе от едно място до друго. Понякога става дума за пределите на България, но доста често и в чужбина. По време на пътуването стоката доста често бива увреждана по независещи от нас причини – например превозвате нещо с фризер и той откаже да работи. Тогава какво […]
Read more