Големи глоби за шофьорите без Гражданска Отговорност

С влизането в сила на новия Кодекс на застраховането от началото на 2016 година, шофьорите които карат без задължителната застраховка Гражданска отговорност ще понасят доста по-тежки наказания от преди. Според новия закон КАТ ще сваля автоматично регистрацията на моторните превозни средства, които са без сключена застраховка ГО. Това ще става като Гаранционният фонд подава ежемесечна […]
Read more

Щети по имущество в ДЗИ

Клиентите на дружеството вече могат да подават уведомление за настъпило застрахователно събитие по „Имуществени застраховки“ с телефонно обаждане на денонощния национален телефон 0700 16 166. Тази услуга се въвежда с цел улесняване и осигуряване на висококачествено обслужване на нашите клиенти.
Read more