Ако ръководиш собствен бизнес, то ти си в позиция сериозно да преобразиш света, в който живеем.

Тази вдъхновяваща мисъл е на Ричард Брансън – британски бизнесмен, филантроп и собственик на конгломерат с над 400 компании. Говори се, че финансовото му състояние е над 5 млрд. евро. Това е вдъхновяващо за всеки един от нас и може само да ни мотивира да развиваме своя бизнес, но и да пазим нашите активи и имущество, които в тези времена постоянно вдигат цената си.

Каква застраховка за средния и малък бизнес можем да направим?

Както знаете, недвижимото имущество поскъпва, без значение в коя точка на света живеете. Това, разбира се важи с пълна сила и за България. Затова е важно то да бъде защитено по най-правилния начин. Най-лесният начин е да направим застраховка на офиса. В нея можете да застраховате недвижимо имущество – офиси, търговски обекти, складове, сгради с нискорисково производство, движимо имущество – офис оборудване, обзавеждане, машини, рекламни съоръжения, финансови загуби, както и доходи от наем.

Без значение дали управлявате малък, среден или голям индустриален бизнес – може да се чувствате спокойни – Вашето имущество ще е защитено.

Какво имущество можем да застраховаме

Имуществото може да е недвижимо и движимо. В недвижимото влизат офиси, търговски обекти, складове, сгради с нискорисково производство, магазини, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите. Може помещението или страдата да не е на ваше име и да сте под наем – отново може да се възползвате от услугата. А когато говорим за движимо имущество, там влиза цялото ви офис оборудване и обзавеждане, машините и всички рекламни съоръжения.

Какво покрива застраховката

Имуществени загуби

Вече не е нужно да се притеснявате от пожар, злоумишлени действия, природни бедствия, земетресение, наводнение, кражба, чупене на стъкла, авария на машини и електронно оборудване, включително и конструктивни и проектантски грешки, гражданска отговорност към трети лица – както в резултат на възникнал пожар, така и на работници или служители, назначени с договор. Всичко това ще Ви бъде покрито по застраховката. Това ще Ви даде едно спокойствие, за да се фокусирате изцяло върху бизнеса Ви, а не върху странични фактори, които могат да повлияят над важните решения.

Финансови загуби

Понякога има и други непредвидени финансови загуби, които могат да прекъснат по някакъв начин дейстноста Ви – например, авария на някоя машина, която да спре производството Ви за неопределен период от време. Тогава също ще може да се възползвате от Вашата застраховка и да покриете с нея част от финансовите загуби.

Загуба на доход от наем

Като допълнителна клауза можете да сключите и застраховка за загуба на доход от наем. Изплаща се обезщетение за определен срок, ако имотът не може да бъде използван от наемателите, поради определени събития. Такива са щети например от наводнение, пожар и др. Застрахователят освен щетите, изплаща и изгубените за това време наеми. В повечето компании сумата за обезщетение е до три месечни наема.

Ние от Уни Стейт Брокер предлагаме пълната гама от застрахователни продукти за Вашия бизнес, както и пълно съдействие при завеждането на застрахователната претенция. Обадете ни се още сега и Усетете разликата. За повече информация се обадете на тел 0700 16 752 или ни попитайте тук https://unistatebroker.com/contact/

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment