Застраховка Отмяна на пътуване

Отървете се от излишното напрежение относно предстоящото Ви пътуване и направете своята застраховка при нас и ... Усетете разликата


♦  Това е доброволна застраховка и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

♦  отмяна или прекъсване на пътуването;

♦  закъснение или отмяна на самолетен полет;

♦  злополука или заболяване на застрахования, в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуването;

♦  смърт на застрахования;

♦  неочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването;

♦  усложнения при бременност на застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката;

♦  заболяване, злополука или смърт на Застрахования, негов
близък роднина или бизнес партньор;

♦  назначаване на Застрахования за съдебен заседател, призоваване на Застрахования за свидетел по дело или даване на
експертно заключение след датата на резервацията;

♦  Връчване на съобщение за предявен иск за развод от съпруг;

♦  Злоумишлени действия, пожар или природно бедствие в
дома или служебни помещения на Застрахования;

♦  Уволнение от работа, с изключение на дисциплинарно уволнение; отмяна или отказ на отпуска на Застрахования от работодателя поради неотложни служебни ангажименти и др.

неизпълнение на договора за организирано пътуване от
страна на Застрахования, туроператора, превозвача или хотелиера;

всякакво нежелание или невъзможност на Застрахования да
пътува или да продължи започнато пътуване, когато не са налице медицински или немедицински причини;

ненавременна резервация или плащане от Застрахования
към туроператора, превозвача или хотелиера;

събития или условия, които са били или е могло да бъдат известни и биха могли да доведат до отмяна на пътуването, или
които към момента на направената резервация са били вече
налице;

рискове и събития, които са настъпили в резултат на епидемии и пандемии и/или наложена карантина;

бременност, установена преди сключване на застраховката,
усложнения или прекратяване на бременност или раждане;

предшестващи или хронични заболявания на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор, освен в
случаите на неочаквано влошаване на здравословното състояние;

самоубийство или опит за самоубийство на Застрахования,
негов близък роднина или бизнес партньор.

♦ Застрахователната сума и премия: Застрахователната премия зависи от застрахователната сума и дните от датата на сключване до края на пътуването. Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от размера на цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или хотелската резервация.

♦ Срок на действие: 
Застраховката може да бъде сключена за период от минимум 3 дни до 365 дни и влиза в сила в деня на сключване на полицата.

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните мейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Дженерали
ОЗК
Уника
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68