застраховка живот

Застраховането на автомобила все още е приоритет в България. По данни на Комисия за финансов надзор през първите шест месеца на 2022 г. автомобилното застраховане остава силно доминиращо. Автокаското е застраховката, която се грижи за колите ни, но колко от нас се грижат за здравето и живота си? А предвид проблемите в здравната ни система и недостатъчното осигуряване на адекватно и достъпно лечение, въпросът да се погрижите за най-ценното си, излиза на първо място.

Какво казва статистиката

По данни на „Евростат“ България е на първо място в Европейския съюз по смъртност от сърдечно-съдови заболявания и с най-висок процент заболеваемост от рак на дебелото черво. Основна причина за това е, че държавите от Източна Европа, вкл. и България, изостават в профилактиката и превенцията на ракови заболявания. Не по-малко притеснителна е черната статистика – за последните три години сме в челната тройка в ЕС по брой загинали на пътя.

Никой не е застрахован срещу най-лошото, но всеки може да бъде застрахован, ако му се случи, да разчита на защита и адекватна медицинска грижа и лечение благодарение на застраховката, която има. Затова колкото и да е важно да подсигурите автомобила си като го застраховате, не по-малко значимо е да имате гарантирана подкрепа при непредвидени ситуации, свързани с живота и здравето. От финансова гледна точка застраховките Здраве и Живот също си заслужават по отношение парите, които плащате на застрахователя спрямо парите, които бихте получили при събитие.

Какво е съотношението на застрахователната премия към застрахователната сума

Застрахователната премия е плащането на застрахования към застрахователя по силата на сключен застрахователен договор. Застрахователната сума е сумата, платена от застрахователя на застрахования или ползващото се лице при настъпване на застрахователно събитие. Съотношението застрахователна премия-застрахователна сума е различно при различните видове застраховки. Например: при доброволна застраховка „Каско на МПС“ съотношението е 5%, докато при застраховките, които покриват тежки заболявания, то е под 1%.

При четири от застрахователните компании, които предлагат застраховки, покриващи лечение при тежки заболявания, клиентът заплаща премия в размер на 0.0125% от застрахователната сума. При тях максималният лимит, който покрива разходи за болнично лечение на тежки заболявания за целия период на застраховката, достига до 2 000 000 евро. Интересен е и фактът, че една от тези застраховки се сключва за срок до навършването на 85-годишна възраст на застрахованото лице. Възраст, която не се покрива от нито един друг застрахователен продукт, свързан с тежки заболявания.

Как да получа оферта за застраховка

Уни Стейт Брокер предлага здравни застраховки и застраховки Живот, с които да си осигурите спокойствието и най-добрата защита за Вашето здраве. Повече информация за продуктите може да получите на телефон 0700 16 752 или да ни пишете на [email protected]. Свържете се с нас и Усетете разликата.

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment