Застраховка Помощ при пътуване

Отървете се от излишното напрежение относно предстоящото Ви пътуване и направете своята застраховка при нас и ... Усетете разликата


♦  Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.

♦  медицински разноски и репатриране вследствие злополука
или акутно заболяване;

♦  смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука;

♦  кражба, загуба или забавяне на личен багаж;

♦  дневни пари за болничен престой;

♦  лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване

♦  гражданска отговорност към трети лица;

♦  правна помощ и др.

♦  разходи, направени без одобрението на Асистанс компанията или Застрахователя;

♦  разходи за лечение или прегледи, които не са наложителни и
не представляват спешна медицинска помощ, трансплантации, протези, импланти, коригиращи или помощни устройства и др. подобни;

♦  предшестващи злополуки и/или предшестващи заболявания;

♦  употреба на упойващи, психотропни, наркотични вещества
и др. подобни, алкохол или алкохолно натравяне; Събития,
злополуки или заболявания, настъпили преди началото на
застраховката, дори ако ползваната медицинска помощ е в
рамките на застрахователното покритие;

♦  събития, умишлено причинени от застрахования;

♦  загуба или забавяне на багаж, който е задържан, конфискуван или основателно унищожен от митническите и/или полицейски власти. Забавяне на багаж не се обезщетява за последния полет, с който Застрахованият се прибира в страната на постоянното си местоживеене

♦ Застрахователната сума и премия: Цената на застраховката е в зависимост от размера на избраното застрахователно покритие, включените застрахователни рискове, срока на застраховката и дестинацията. Лимитите на отговорност стандартно са от 5 000 до 50 000 евро, освен ако не е договорено друго

♦Територия на валидност:  Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство.

♦ Срок на действие: 
Застраховката може да бъде сключена за период от минимум 1 дни до 365 дни.

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68