medical insurance

Ако сте решили да пътувате в чужбина и да използвате услуги за застраховка, то може да използвате медицинска застраховка или Европейска здравна карта. Първият вариант има редица предимства, като основното е, че покрива много повече разходи. Сега ще ви разкажем повече за двата вида застраховка, както и за предимствата на Медицинската застраховка.

Медицинска застраховка

Медицинската застраховка е вид застраховка, покриваща разноските за непредвидени здравословни проблеми по време на престой извън България. Тя има разширено покритие и  включва злополуки, акутни заболявания, спешна стоматологична помощ и нужда от транспорт до медицинско заведение. С медицинската застраховка, вие ще си подсигурите качествено лечение навсякъде по света.

За да сключите медицинска застраховка се нуждаете от застраховател, който ще ви предложи различни ценови опции. Може сами да изберете най-подходящата за вас и да сключите договор, след което ще получите полицата. Всичко това се случва за няколко минути и няма да отнеме много от времето ви.

Важно е да сключите въпросната застраховка докато все още сте в България, тъй като в противен случай застрахователят най-вероятно ще откаже покритие. Други ситуации, в които покритие може да бъде отказано са:

  • Умишлено и преднамерено предизвикване на инцидент
  • Инцидент, случил с е вследствие на употребяване на алкохол
  • Инцидент, случил се в следствие на употребяване на упойващи вещества
Европейска здравна карта

Европейската здравна карта е документ, който може да бъде използван в случай на нужда от оказване на неотложна помощ в рамките на Европейския съюз, за сметка на Националната здравноосигурителна каса. В страните членки на ЕС, лечението ще се извърши според местните разпоредби, което означава, че в някои държави може да се изисква допълнително заплащане.

Единственото условие за издаване на ЕЗОК е лицето да има непрекъснати здравноосигурени права. Издаването и е напълно безплатно и може да отнеме до 15 дни, като получаването става лично, или с пълномощно. Важно е да знаете, че тя покрива само спешна медицинска помощ в случай на непредвиден инцидент. Тоест, всички други допълнителни услуги трябва да бъдат заплатени. Също така, тя е валидна само за лечебни заведения, които имат сключен договор с Националната Здравна Каса.

В някои държави членки на ЕС, като Белгия и Франция, се изисква пълно заплащане в брой на ползваните медицински услуги, въпреки наличието на ЕЗОК.

Предимствата на медицинската застраховка пред ЕЗК

Медицинската застраховка не е безплатна, но има редица предимства пред Европейската здравна карта. За начало, тя напълно освобождава застрахования човек от необходимостта да се ориентира сам в сложна и разнообразна система на държавата в която се намира. Допълнително, намалява финансовите разходи, защото както споменахме – в много държави се изисква допълнително заплащане, а в някои дори пълно.

Медицинската застраховка за чужбина ще подсигури постоянна квалифицирана медицинска помощ, както и транспорт при нужда, докато ЕЗОК може да покрие само разходите по  извършената спешната медицинска помощ. Освен това, използвайки карта, вие може да се възползвате от медицинска помощ само в някои определени здравни заведения, обвързани със здравноосигурителните каси. Използвайки услугата за медицинска застраховка, вие може да получите медицинска помощ във всяко болнично заведение, като застрахователят ще покрие всички нужни разходи.

Медицинската застраховка покрива както спешна медицинска помощ, така и разноските за пълния обем от услуги, извършени в резултат на злополука или акутно заболяване. Това включва както стоматологична помощ, така и спешна медицинска помощ при изострени хронични заболявания и разходите за лекарства и медикаменти. При използването на ЕЗОК това е напълно изключено.

Не на последно място – застраховката ще покрие и нуждата от транспорт, докато Европейската здравна карта – не. Разноските за линейка в чужбина могат да струват около 450 евро, които пострадалият ще трябва да заплати сам ако няма медицинска застраховка. ЕЗОК се издава само на здравноосигурени лица, докато застраховката на всеки пожелал и заплатил за нея.

Ние от Уни Стейт Брокер може да предоставим въпросната Медицинска Застраховка и то в различни ценови вариации. На линия сме при нужда от консултация, като ще отговорим на всички възникнали въпроси. Може да се свържете с нас на телефон 0700 16 752, или чрез https://unistatebroker.com/contact/.

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment