Доброволна застраховка Злополука на местата в МПС

За да пътувате спокойно и да имате пълна защита, сключете доброволна застраховка злополука при нас и... Усетете разликата


Това е доброволна застраховка за водача и пътниците във всички видове моторни превозни средства.
С тази застраховка, срещу минимална премия, се застраховат местата на пътниците и на водача. Не се допуска застраховането на част от местата.
Възможно е застраховане само на мястото на водача, и то само в случаите когато има сключена Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз”.
За да осигурите пълната си защита при използване на Вашия автомобил е необходимо към задължителната Гражданска отговорност и другата основна застраховка Автокаско да сключите и застраховка злополука на местата в МПС.

♦  Застраховката покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила (независимо дали автомобилът е в движение по време на ПТП-то или е спрял и пътниците се качват/слизат от него).
Застрахователя изплаща обезщетение независимо кой е виновен в пътнотранспортното произшествие.

♦ Основни покрития трайна загуба на работоспособност и смърт вследствие злополука.

♦ Допълнителни покрития временна загуба на работоспособност над 20 (двадесет) дни вследствие злополука; медицински разходи вследствие злополука.

♦ Изключения Застраховката не покрива смърт на малолетно лице или лице, поставено под запрещение; водач, който управлява ПС, употребил алкохол над законно допустимите норми или други упойващи вещества и/или не притежава свидетелство за правоуправление за съответната категория ПС, както и при отказ за алкохолна проба, констатиран с документ на съответните органи; Застрахователят не изплаща обезщетение и на лице, пътуващо в ПС, ако се установи по безспорен начин, че това лице е знаело за непозволената употреба на горепосочените вещества от водача и/или за неговата неправоспособност;

Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи в срок до 15 дни от представяне на всички необходими документи, доказващи събитието по основание и размер, или мотивирано отказва плащане, ако има причини за това.

♦ Застрахователя изплаща обезщетение в следните случаи;

При смърт вследствие злополука, претърпяна от застрахования през застрахователния срок, настъпила до една година от датата на злополуката – на законните наследници се изплаща застрахователната сума.

При трайна загуба на работоспособност вследствие злополука – на Застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от застрахователно-медицинска комисия /ЗМК/ на Застрахователя или от ТЕЛК/НЕЛК след окончателно и пълно стабилизиране на Застрахования, но не по-рано от три месеца от датата на злополуката и не по-късно от една година след нея.

При смърт на застрахованото лице в случай, че Застрахователят е изплатил суми за трайна загуба на работоспособност, същото се приспада от сумата, която следва да се изплати за смърт.

За временна загуба на работоспособност над 20 дни вследствие злополука, Застрахователят изплаща на Застрахования сума в размер, посочен в застрахователната полица.

Застрахователят възстановява на Застрахования действително извършените медицински разходи в рамките на определения в застрахователната полица лимит.

Застрахователната сума се договаря между Застрахователя и Застраховащия, като тя е за едно място и е еднаква за всички пътнически места, включително мястото на водача.

♦  Застраховката се сключва обикновено за една календарна година.

♦ Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
България
Колонад
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68