Застраховка Строително-монтажни рискове

Ако се занимавате със строителство, сключете застраховка Строително-монтажни рискове при нас и ... Усетете разликата


♦  Застраховка „Строително-монтажни рискове” е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.
На застраховане подлежат строителни и монтажни дейности на обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство, като:

♦  жилищни сгради;

♦  търговски центрове;

♦  болници;

♦  училища;

♦  промишлени сгради;

♦  железопътни и шосейни съоръжения и др.

♦ Предмет на застраховане

♦   цялата строителна площадка;

♦   извършваните по договор строително-монтажни работи;

♦   материалите;

♦   механизацията и оборудването;

♦   гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

Основни рискове:

♦  „Всички рискове” и изплаща обезщетение при унищожаване и повреда на застрахованото имущество;

♦  За отговорността във връзка с загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.

Допълнителни рискове:

♦  Загуба или повреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение;

♦  Гаранционно обслужване на строителните работи;

♦  Допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз;

♦ Вреди от земетресение;

♦  Имущество на склад извън строителната площадка;

♦  Повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения;

♦  Риск на проектанта;

♦  Вибрации, отстраняване или отслабване на опората.

в резултат на война, неприятелско нахлуване, вражески действия, военни действия, стачки, локаут, въстания, метежи и др.

от ядрена реакция, ядрено излъчване или радиоактивно замърсяване;

от умисъл или груба небрежност на застрахования или на негови представители;

вследствие на грешно проектиране.

♦ Застрахователната сума: Застрахователната сума се определя на базата на договорената стойност на изграждания обект, като към нея може да се добави стойността на доставените от предприемача (инвеститора) строителни материали, а също и възстановителната стойност на строителната техника и на машините, необходими за строителството на обекта.

♦ Застрахователната премия: Премията се определя в зависимост от вида на обекта, рисковите обстоятелства и допълнителните клаузи, включени към основното покритие.

♦Териториален обхват:  Застраховката е валидна за събития, в обекти настъпили на територията на Република България.

♦ Период на действие: 
Застрахователната защита започва от началото на строителните работи и приключва след приемането или пускането в експлоатация на строителния обект.

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Бул Инс
Лев Инс
Далл Богг
Ассет
България
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68