Безспорно най-добрият застрахователен продукт!
Застраховка
Лечение без граници

Когато човек се сблъска със сериозно заболяване, винаги възникват няколко сериозни въпроса:

1

Правилна ли е диагнозата?

1

Къде мога да си осигуря най-доброто лечение?

1

Мога ли да си го позволя?

За да си дадете шанс да получите най-доброто, сключете застраховка Лечение без граници при нас и..... Усетете разликата


♦ Кога са основани?
Това е медицинска организация основана през 1989 от професори в Harvard Medical School.

♦ Тяхната база данни:
Те притежават глобална база данни с над 50 000 лекари, които са препоръчани като най-добрите от техни колеги.

♦ Техните клиенти:
Best Doctors имат близо 30 милиона клиенти в над 30 държави по целия свят.

♦  Тяхната мисия:
“Да докажат, че могат да подобрят качеството на медицинските грижи, като помагат на хората в това да са сигурни, че са получили най-добрата диагноза и лечение.“

♦ Лечение на злокачествено новообразувание?
Лечение на всякакъв злокачествен тумор, включително левкемия, сарком или лимфом (с изключение на кожен лимфом), характеризиращ се с неконтролиран растеж и разпространение на злокачествени клетки и инвазия на тъкани. Също така включва и лечение на премалигнени тумори и злокачествени тумори ин ситу, които се разполагат в епителиума, откъдето произлизат и не се разпространяват в стромата или околните тъкани.

♦ Байпас на коронарната артерия (миокардна реваскуларизация):
Извършване на операция по препоръка на консултант кардиолог за коригиране на стеснение или блокаж на една или повече коронарни артерии с байпас графтове.

♦ Смяна на сърдечна клапа:
Извършване на операция по препоръка на консултант кардиолог за смяна или реконструкция на една или повече клапи на сърцето .

♦  Неврохирургия:
Всяка хирургична интервенция на мозъка и/или други вътречерепни структури, а също и на доброкачествени тумори на гръбначния мозък.

♦  Трансплантация на органи / тъкани от живи донори:

Хирургична трансплантация на бъбрек, сегмент от черен дроб, лоб от бял дроб, част от панкреас или костен мозък (автоложна или алогенна) от жив, съвместим донор.

♦ Разходи свързани с болничния престой


♦ Разходи за медицински и хирургични услуги, лечения или предписания, лабораторни анализи, кръвопреливане и др.


♦ Разходи за лекарства, давани по лекарско предписание, докато Застрахования е хоспитализиран, както и за период от 30 дни след изписване от болницата


♦  Разходи за услуги и материали, доставени за костно-мозъчни култури във връзка с тъканна трансплантация


♦  Трансплантация на органи / тъкани от живи донори:


♦ Разходи за услуги, предоставени на жив донор по време на процеса на отстраняване на орган, който ще се трансплантира на Застрахования.

♦Разходи за трансфери или превоз по земя или с въздушни линейки
след като използването им е предписано от лекар и одобрено от Best Doctors.

♦ Разходите за пътуване в чужбина на Застрахования и един придружител

♦ Разходи за настаняването
на застрахования и един придружител единствено с цел лечение или медицинска процедура

♦ Разходи за транспортирането на тленните останки

ОБЩИ ЛИМИТИ

до € 1 000 000 на година и

до € 2 000 000 за периода на действие на застраховката, в т.ч.:

♦ Дневно обезщетение за хоспитализация
€100 за всеки пълен 24-часов период на престой в болницата за лечение на покрито заболяване или медицинска процедура за максимум 60 дни за едно събитие

♦ Лимит в размер на 50 000 € за периода на действие на застраховката за стойността на лекарства, закупени на територията на Република България, след лечение на покрито заболяване или медицинска процедура, одобрени от Best Doctors.

ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ:
Всички страни извън територията на България (ЦЯЛ СВЯТ)

♦ Застраховката може да бъде индивидуална, семейна (включени свързани лица) или групова.
Застраховката се сключва на физически лица на възраст до 65 навършени години, като невстъпило в брак дете може да бъде застраховано или да бъде включено в застраховката след неговото раждане, но най-късно до навършване на 18-годишна възраст.
♦ Срокът на застраховката е 1 година с клауза за автоматично подновяване до навършване на 85-годишна възраст

♦ Сключване
Застраховката се сключва чрез попълване на 1 заявление (виж в документи). Всеки следващ застрахован, член на семейството или групата се добавя само с лична здравна декларация.

♦  Неврохирургия:
Всяка хирургична интервенция на мозъка и/или други вътречерепни структури, а също и на доброкачествени тумори на гръбначния мозък.

♦  Период на изключване/изчакване/

Период от време, който започва от началото на застраховката или от датата на влизане на застраховката в сила за ново Застраховано лице, през който, както и през целия период на действие на застраховката, покритието по застраховката няма да е в сила по отношение на заболяване, диагностицирано или проявило първите си симптоми през този период на изключване.

♦ Периодът на изключване/изчакване/ по застраховката е 180 дни

♦ Вече установени състояния /предхождащи състояния/ не се покриват!

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Пускане на видеото
Полезни документи
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10, бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68