Спестовна застраховка живот

Получете най-добрата финансова и застрахователна защита докато спестявате, като сключите Спестовна застраховка при нас и... Усетете разликата


♦  Това е застраховка с която можете едновременно да спестявате и да защитавате стандарта си на живот в случай на неблагоприятни събития. Финансовият план гарантира изплащането на определена сума след изтичане на предварително определен срок или в случай на трайно намалена работоспособност в резултат на злополука, при фрактура и загуба на живот.

♦ Основни покрития:

♦ Доживяване края на срока на договора
На ползващите се лица при доживяване се изплаща натрупаният през срока на договора Спестовен фонд.

♦ Инвалидност над 75% от злополука и/или заболяване. На Застрахования се изплаща застрахователната сума заедно с натрупания спестовен фонд, изчислен към датата на подаване на претенцията.

♦ Смърт на Застрахования. На ползващите се лица при смърт се изплаща Застрахователната сума, плюс Спестовния фонд, изчислен към датата на подаване на претенцията.

♦ Допълнителни покрития:

Пакет Злополука

Пакет Злополука на дете

Пакет Временна неработоспособност в резултат на злополука

Пакет Особено тежки заболявания

♦ В зависимост от избрания продукт и Застрахователната компания, основните и допълнителни рискове по застраховките могат да бъдат различни

Право на ползване на данъчни облекчения;

Право на промяна на размера на застрахователната сума;

Право на промяна на срока на полицата;

Право на трансформиране на застраховката, след изтичането й, в срочна или пожизнена рента.

♦ Застрахователната сума: Застрахователната сума и сумата на спестовната вноска се определят индивидуално е зависимост от желанията и потребностите на Застрахования.

♦ Застрахователната премия:
Застрахователната премия може да бъде плащана еднократно за срока на полицата, на годишни вноски, шестмесечни, тримесечни или месечни вноски.

♦ Срок на действие: 
Най-често срокът на спестовните застраховки живот не може да е по-кратък от 10 години. Има продукти обаче и с по-кратък срок на действие.

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10, бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68