Задължителна застраховка Злополука на местата в МПС

Ако имате нужда от този вид застраховка, сключете я при нас и... Усетете разликата


Застраховката е задължителна за превозвачи, извършващи обществен превоз на пътници с начална и крайна точка на пътуването на територията на Република България. По договаряне, може да се разшири териториалният ѝ обхват, с доброволно покритие за чужбина.

Застраховката осигурява покритие за живота, здравето и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен транспорт и лицата, намиращи се в непосредствена близост до тях при качване или слизане.

Задължително се застраховат всички места на пътниците в превозното средство, цитирани в талона. Застрахователната сума е нормативно определена - 50 000 лв. на 1 място/ пътник.

таксиметрови автомобили

релсови транспортни средства;

тролейбуси и автобуси;

въздухоплавателни средства;

всички видове морски и речни плавателни съдове;

въжени линии и влекове;


Не са обект на застраховане здравето, животът и телесната цялост на водачите на превозните средства и на обслужващия персонал. За тях се сключва Застраховка Доброволна Злополука на Местата в МПС.

♦ Срок на действие
Задължителна застраховка "Злополука" на местата в МПС се сключва за срок не по-кратък от една година.

♦ Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Далл Богг
Групама
Ассет
България
Колонад
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68