Медицински разноски за чужденци

За да бъде престоят Ви в България наистина прекрасен, направете своята застраховка Медицински разноски за чужденци при нас и ... Усетете разликата


♦  По тази застраховка се застраховат чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България, или преминават транзитно през страната.

♦  медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване;

♦  репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване;

♦  спешна дентална помощ;

♦  смърт вследствие злополука.

неспазване на предписан режим и/или лечение, симулиране
на заболяване от Застрахования;

подготовка и участие в спортни състезания;

сбиване, опит за самоубийство или самоубийство, извършване на престъпление от общ характер или друга дейност,
забранена със закон;

увреждане на здравето, настъпило по време на задържането
на Застрахования от органи на властта или в място за лишаване от свобода;

земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение;

самоубийство или опит за самоубийство на Застрахования;

умишлено увреждане на здравето от страна на застрахованото лице;

бременност, раждане, аборт, усложнения, свързани с бременност; други случаи, подробно описани в Наредбата;

Лечение на полово-предавани заболявания, фертилитет, СПИН и др.

♦ Застрахователната премия: Застрахователната премия се определя според тарифите на застрахователната компания, като зависи най-вече от продължителността на престоя в страната. Някои застрахователи прилагат завишения в тарифите в зависимост от възрастта и професията на застрахованото лице. Завишения се прилагат също и за любителско или професионално упражняване на спортове.

♦Териториален обхват:  Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на Република България

♦ Период на действие: 
Срокът на застраховката е от 1 ден до 1 година в зависимост от срока на пребиваване на застрахованото лице

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Ассет
България
Колонад
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68