Застраховка Индустриален пожар

Не позволявайте непредвидените ситуации да влияят на бизнесът ви! Застраховайте го при нас и ... Усетете разликата


♦  Това е застраховка, която е специално разработена с цел осигуряване на застрахователно покритие на имуществото на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи производствена или непроизводствена дейност.

сгради;

машини и съоръжения;

стоково материални запаси;

продукция и други.

♦ Основни рискове

пожар, вкл. последиците от гасенето му;

природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение, падащи дървета и клони;

земетресение;

авария на ВиК, вкл. забравени отворени кранове;

Увреждане от действието на подпочвени води и/ или от действието на морски вълни;

злоумишлени действия на трети лица;

удар от ППС или летящо тяло и/или падащи негови съставни части и/или товар;

кражба чрез взлом и/или кражба чрез техническо средство;

грабеж и др.

♦ Допълнителни рискове

авария на машини;

отговорности;

прекъсване на дейността и др.

Ядрени рискове - това са възникнали вреди в следствие на ядрена експлозия, йонизираща радиация или радиоактивно замърсяване от ядрено гориво или от отпадъците в резултат от разграждането му;

Военни рискове - война, революции, въстания, размирици, преврати, безредици, улични вълнения, стачки, конфискации, реквизиции, принудително одържавяване;

Рискове, свързани със замърсяване на околната среда;

Нарушени строително–технически норми и изисквания, строителен недостатък, недоброкачествен ремонт и/ или неотстранени повреди от по-рано настъпили събития;

Тероризъм;

Вреди в резултат на влага, плесен, ферментация, изпарение, загуба на тегло, естествени фири, промяна на цвета, а също и вреди, нанесени от птици, животни и гризачи;

Вреди, предизвикани умишлено и/ или със съучастието или поради груба небрежност от застрахования, негов представител, член на семейството му и/или лица, работещи под негов контрол;

Повреда по електрически части и модули, предизвикали пожара и др.

♦ Застрахователна премия
Застрахователната премия се определя въз основа на избраното покритие, както и от създалата се рискова ситуация

♦ Срок на действие
Срокът на действие на полицата обикновено е една година, освен ако не е договорено друго.

♦ Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Дженерали
Уника
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68