Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите

Застраховката, от която се нуждаеш, за изненадите, които не подозираш!


♦ това е задължителна застраховка, според законодателството на Република България. Всеки притежател и ползвател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

♦ Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите лица ( физически и юридически ) за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Застраховката „Гражданска отговорност“ е валидна на територията на Република България, както и в държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП)*, Андора, Швейцария и Сърбия. В останалите държави от системата „Зелена карта“ се изисква едноименния сертификат. От 1 януари 2016 г. застрахователните компании са длъжни да го издават безплатно към полицата „Гражданска отговорност“. Сертификата се издава за срока съответстващ на платената премия по застраховката.


♦ Къде е задължителен сертификатът зелена карта?
Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Турция, Израел, Иран, Тунис и Мароко.


♦Кои са членовете на Европейския съюз:
Белгия (B), Чехия (CZ), Дания (DK), Германия (D), Естония (EST), Гърция (GR), Испания (E), Франция (F), Ирландия (IRL), Италия (I), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (L), Унгария (H), Малта (M), Нидерландия (NL), Австрия (A), Полша (PL), Португалия (P), Словения (SLO), Словакия (SK), Финландия (FIN), Швеция (S), Великобритания и Северна Ирландия (GB), България (BG), Румъния (RO), Хърватия (HR).

♦Кои са членовете на Европейското икономическо пространство ( ЕИП ):
Това са всички държави от ЕС, Исландия (IS), Лихтенщайн и Норвегия (N).
Лимитите на отговорност по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите са еднакви за всички застрахователни компании и са регламентирани в Кодекса за застраховането в сила от 1 януари 2016 г. те са:


За неимуществени и имуществени вреди при телесно увреждане (ранени) или смърт – до 10 000 000 лв. за всяко произшествие, независимо от броя на пострадалите;

За вреди на имущество (кола, друга движима или недвижима собственост) – до 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

♦ За събития, настъпили на територията на държава член на Европейския съюз:

минималните лимити на отговорност, според законодателството на държавата, в която е настъпило произшествието

покритието според закона на държавата, в която обичайно се намира превозното средство.

Избира се по-високото от горните две.

♦  Застраховка "Гражданска отговорност“ се сключва за срок от 1 (една) година. Полицата влиза в сила в деня следващ нейното издаване, или с точен час в дена на издаването и ако това е пожелано от ползвателя на застрахователна услуга. Сключването на застраховката за по-кратък срок, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, се допуска в следните случаи:

♦  при сключване на застраховка на МПС, които имат временна или транзитна регистрация съгласно действащото българско законодателство;

♦ при сключване на гранична застраховка;

♦ при сключване на застраховка от фирми, извършващи внос и продажба на МПС;

♦  при сключване на застраховка на бавнодвижещо се пътно превозно средство;

♦ при сключване на застраховка на самоходни машини.

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
България
Колонад
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68