Автоасистанс за България и чужбина

Осигурете си пълно спокойствие докато пътувате и сключете "Автоасистанс" към Вашето Автокаско или като отделен продукт и... Усетете разликатаАвто Асистанс за България или чужбина покрива разходи за извършени асистанс услуги при претърпяно пътнотранспортно произшествие (ПТП), техническа повреда или вандализъм, довели до обездвижване на МПС-то или кражба/ грабеж на МПС-то.
Застраховката има за цел да помогне с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случай на настъпването на инцидент.

♦  Ползващи лица по застраховка Автоасистанс могат да бъдат:

♦  застрахованият

♦  водачът на МПС-то

♦  пътниците на превозното средство към момента на настъпване на застрахователно събитие.

♦ Важно е да се знае, че броят на лицата в МПС-то към момента на настъпване на застрахователното събитие не може да надвишава броя на местата, посочени в свидетелството за регистрация на превозното средство.

♦ Застрахователните компании, които предлагат тази застраховка, разполагат с гореща линия на спешен автоасистанс център, на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ.

Репатриране на МПС и/ или неговите прикачени устройства при техническа повреда;

Репатриране на МПС и/ или неговите прикачени устройства при ПТП, доказано с протокол за ПТП или констативен протокол;

Репатриране на МПС и/ или неговите прикачени устройства при невъзможност за движение на МПС-то на собствен ход, вследствие вандализъм;

Специфични технически услуги, оказвани на МПС-то при ПТП и техническа повреда;

Престой на увредения автомобил на паркинг;

Транспортиране на застрахования и лицата, пътуващи в МПС-то, от място на събитието до най-близкото населено място;

Медицинско транспортиране на водача и пътниците в превозното средство;

Разходи за прегледи, изследвания и манипулации;

Репатриране на тленни останки в случай на смърт на водача на МПС-то при ПТП;

Предаване на спешни съобщения;
В зависимост от това на коя компания сте се спряли за застраховка Автоасистанс, покритите рискове са различни.
За по-пълна информация, може да се свържете с нашите експерти, които ще отговорят на всичките Ви въпроси.

Експлоатация и управление на технически неизправно МПС /вкл. без валиден талон за технически преглед/, незаредено с необходимите смазочни материали, охладителна течност, подходящо гориво и други, от некачествени такива, или от замръзването им, както и експлоатация на МПС-то с неподходящи за сезона или износени гуми;

Управление на МПС-то от неправоспособен водач;

Претоварване на превозното средство или превозване на повече от посочените в свидетелството за регистрация брой лица;

Управление на МПС-то извън населени места по пътища, които са извън републиканската пътна мрежа;

Участието на превозното средство във всякакъв вид състезания, тренировки, изпитания, лов и други подобни;

Управление на МПС-то от водач, употребил алкохол, опиати, наркотици, транквиланти, медикаменти или хранителни добавки, при чиито прием е противопоказно шофирането;

Умишлено причинени от застрахования пътнотранспортни произшествия, а така също и вследствие на самоубийство или опит за самоубийство/ убийство от страна на застрахования;

Управление на превозното средство, което е обект на противозаконно отнемане, кражба или грабеж, или с което е извършено престъпление;

Война и военни действия от всякакъв вид, терористични действия, неприятелско нахлуване, обявяване на извънредно положение, преврати, граждански вълнения и бунтове, и др.

♦  Застраховката се сключва обикновено за една календарна година, освен ако изрично в договора не е записано друго.

♦ Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Армеец
Булстрад
Лев Инс
Евро Инс
ОЗК
Уника
Далл Богг
Ассет
България
Колонад
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68