• АРМЕЕЦ
 • Контакти: 0700 13 939
 • София, Ул. Жолио Кюри №2
 • При Щета: 0700 13 939
 • www.armeec.bg
 • БУЛ ИНС
 • Контакти: 0700 16 633
 • София, Бул. Джеймс Баучер №87
 • При Щета: 0700 16 633
 • www.bulins.com
 • ДЖЕНЕРАЛИ
 • Контакти: 0800 12 712
 • София, Бул. Княз Ал. Дондуков №68
 • При Щета: 0800 12 712
 • www.generali.bg
 • ОЗК
 • Контакти: 0700 166 88
 • София, Ул. Света София №7, ет.5
 • При Щета: 0700 166 88
 • www.ozk.bg
 • ЕВРО ИНС
 • Контакти: 0700 17 241
 • София, Бул. Христофор Колумб №43
 • При Щета: 0700 17 241
 • www.euroins.bg
 • ДАЛЛ БОГГ
 • Контакти: 0700 16 406
 • София, Бул. Г.М Димитров №1
 • При Щета: 0700 16 406
 • www.dallbogg.com
 • АЛИАНЦ
 • Контакти: 0800 13 014
 • София, Бул. Княз Ал. Дондуков №59
 • При Щета: 0800 13 014
 • www.allinaz.bg
 • АССЕТ ИНШУРЪНС
 • Контакти: 0700 12 077
 • София, Ул. Шар планина 35
 • При Щета: 0700 12 077
 • www.assetins.bg
 • ДЗИ ОЗ
 • Контакти: 0700 16 166
 • София, Ул. Георги Бенковски №3
 • При Щета: 0700 16 166
 • www.dzi.bg
 • ДЗИ ЖИВОТ
 • Контакти: 0700 16 166
 • София, Ул. Георги Бенковски №3
 • При Щета: 0700 16 166
 • www.dzi.bg
 • БУЛСТРАД
 • Контакти: 0800 11 111
 • София, пл. Позитано №5
 • При Щета: 0800 11 111
 • www.bulstrad.bg
 • БУЛСТРАД ЖИВОТ
 • Контакти: 02 / 401 400
 • София, Ул. Света София №6
 • При Щета: 02 / 401 400
 • www.bulstradlife.bg
 • ЛЕВ ИНС
 • Контакти: 0800 15 333
 • София, Бул. Симеоновски шосе 67 А
 • При Щета: 0800 15 333
 • www.lev-ins.com
 • ЛЕВ ИНС ЖИВОТ
 • Контакти: 02 / 80 55 309
 • София, Бул. Симеоновски шосе 67 А
 • При Щета: 02 / 80 55 309
 • www.lev-ins.com
 • УНИКА
 • Контакти: 0700 111 50
 • София, Бул. Тодор Александров 18
 • При Щета: 0800 15 333
 • www.uniqa.bg
 • УНИКА ЖИВОТ
 • Контакти: 0700 111 50
 • София, Бул. Тодор Александров 18
 • При Щета: 0800 15 333
 • www.uniqa.bg
 • ГРУПАМА
 • Контакти: 0700 123 32
 • София, Бул. Цариградско шосе №47А
 • При Щета: 0700 123 32
 • www.groupama.bg
 • ГРУПАМА ЖИВОТ
 • Контакти: 0700 123 32
 • София, Бул. Цариградско шосе №47А
 • При Щета: 0700 123 32
 • www.groupama.bg
 • ОЗОФ ДОВЕРИЕ
 • Контакти: 0700 17 006
 • София, Ул. Лъчезар Танчев №5
 • При Щета: 0700 17 006
 • www.ozof-doverie.bg
 • КОЛОНАД
 • Контакти: +359 2 930 93 30
 • София, Бул. Черни връх 51Б
 • При Щета: +359 2 930 93 30
 • www.colonnade.bg
 • БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС
 • Контакти: 0700 13 555
 • София, Бул. България 110 В
 • При Щета: 0700 13 555
 • www.bulgariainsurance.bg