Допълнително здравно осигуряване

Осигурете си безпроблемно лечение и профилактика на Вас и Вашите близки, като закупите застраховка Допълнително здравно при нас и ... Усетете разликата


♦  Това e доброволна застраховка, предназначенa за финансово обезпечаване на
медицински разходи, направени от застрахования, които са възникнали във връзка с настъпила злополука
и/или заболяване.

♦  Подобряване на здравето и
предпазване от заболяване
(Профилактика) – само за групови
договори;

♦  Извънболнично лечение;

♦  Болнично лечение - основен пакет;

♦  Здравни услуги, оказвани на
бременни – само за групови
договори;

♦  Физиотерапия и рехабилитация;

♦  Дентално лечение;

♦  Медицински средства;

♦  Услуги, свързани с битови и други
допълнителни условия;

♦  Дневни пари за болничен престой -
може да се закупи отделно
независимо от останалите здравни
пакети;

♦  Обезщетение за операции - може
да се закупи отделно независимо от
останалите здравни пакети.

Вродени аномалии;

Козметични и пластични операции;

Хронични заболявания, възникнали
преди сключване на застраховката;

 Прегледи и изследвания без
медицинска необходимост;

Опит за самоубийство;

Събития, настъпили при употреба на
алкохол, наркотици или опиати;

Природни бедствия;

Участие на застрахованото лице като
професионалист или аматьор във
високорискови и опасни дейности;

 Събития, възникнали вследствие
неспазване на медицински препоръки и др.

♦ Застрахователната сума и премия: В зависимост от застрахователната компания се предлага голяма гама от пакети, който включват различни покрития

♦ Срок на действие: 
Полицата се сключва най-често за една календарна година.

♦Като посетите някой от офисите на Uni State Broker


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Армеец
Бул Инс
Лев Инс
Групама
Ассет
Колонад
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68